Alla bär vi på erfarenheter som vi agerar på och som tenderar att skapa begränsningar i våra liv, tills vi stannar upp, får syn på och ger möjlighet att vi vecklas ut. Det är kärnan av personlig utveckling.

Gestaltterapi är en relationell psykoterapiform som betonar hur vi formas och blir till i mötet med den andre, i relationen till andra. Gestalt betyder helhet och syftar till att tankar, känslor och kroppen tillsammans bildar en helhet. Kärnan är medvetenhet, awareness i nuet.

Hur vi agerar i livet och i våra relationer styrs till stor del av strategier som gynnat oss tidigt i livet. Genom att uppmärksamma vad som väcks i nuet, med hjälp av frågor så kan vi tillsammans få syn på dig. Ett icke dömande och nyfiken förhållningssätt från mig skapar möjligheter för dig att få syn på hur tidigare händelser eller erfarenheter från livet påverkar dig idag.

Att öka din medvetenhet om dig själv och tidigare strategier i livet innebär även att du ges möjligheten att göra grundade val utifrån mer kunskap och förståelse för dig själv. Min erfarenhet är att detta möjliggör en större i frihet, frihet i hur du vill agera och leva ditt liv.

.

Kroppen

I Gestaltterapi arbetar jag både med tankar och kroppen (till skillnad från rent kognitiva terapiformer). Kroppen ryms i terapin genom att vi fokuserar på kroppsförnimmelser och känslor som uppstår, medvetandegör reaktioner eller övningar/meditationer.

Länken mellan kropp och tankar är vårt nervsystemet.

Jag använder mig av mina kunskaper inom neurovetenskap för att möjliggöra en varaktig förändring. Att arbeta med kroppen och nervsystemet betyder att låta tempo bli långsamt, att stanna upp skapar långsiktig förändring för vårt nervsystemet. Hur stor del av terapin jag fokuserar på kroppen beror på din frågeställning, vid terapeutiskt arbete med trauma är kroppen en stor del av vårt fokus och framförallt att skapa en kroppslig trygghet.

Att fokusera på kroppen kan även passa dig som…

…upplever bristande kontakt med dina kroppsliga signaler, besväras av fysiska symtom som du har svårt att tolka, svårigheter att identifiera dina känslor eller har svårt att känna efter vad du vill och önskar så passar gestaltterapi särskilt bra för att undersöka detta.

Ditt behov styr terapin

Gestaltterapi är en bred psykoterapiform, den är en av de vanligaste i Europa och den passar för många olika frågeställningar. Kanske befinner dig i en djupare kris eller har en önskan att lära känna sig själv bättre, att vecklas ut genom personlig utveckling.

Exempel på vad mina klienter har kontaktat mig för är utmaningar i relationer, ångest/oro, stress/utmattning, föräldraskap, självkänsla, depression, trauma eller tidigare stora händelser, livskriser, högkänslighet (HSP), existentiella funderingar, separationer, beslut inför stora val i livet, svårighet/utmaningar i relationer (partners/syskon/förälder-barn).

Kort sagt, allt som kan höra livet till.

Varmt välkommen att kontakta mig på elinabonsdorff@gmail.com eller via kontaktformuläret om du är intresserad av gestaltterapi