”Så är det med barn: de rör omedvetet våra ömma platser och hjälper oss därigenom att bli riktigt vuxna”

-Jesper Juul

Består era dagar av konflikter och viljor som krockar?

Att bli förälder är ofta en intensiv utvecklingsfas i livet, vi tvingas pröva och ompröva tidigare förhållningssätt till oss själv och andra.

I perioder av livet kan föräldraskapet vara särskilt utmanande.

Ibland finns utmaningen i förälderns egna känslor som väcks i mötet med barnet,

oro för utmaningar som barnen kämpar med, konflikter mellan syskon

eller olikheter mellan er föräldrar som kan skapa frustration i föräldraskapet

/

Har du en önskan om…

…att förstå ditt barns beteende eller känslor?

…att sätta gränser till ditt barn utan att det påverkar ditt barns integritet?

…att hantera situationer med ditt barn utan att drabbas av skuld efteråt?

…att hitta ett lugn i ditt föräldraskap/förhållningssätt till ditt barn?

…stöd i hur du kan stötta ditt barn med särskilda utmaningar?

…att hitta samsyn med din partner i ert föräldraskap?

…att få genuin kontakt med ditt barn?

Mitt arbetssätt

Jag har en drivkraft för barns utveckling och föräldraskap och ser att det är i relation till våra barn som vi verkligen möter oss själva.

Jag arbetar utifrån ett relationellt synsätt, är utbildad inom lågaffektivt bemötande med fokus på bakomliggande behov och känsloreglering. Det innebär att jag fokuserar på vad som sker i samspelet mellan dig och ditt barn och hur kommunikationen ser ut.

Jag har studerat pedagogik och barns utveckling, arbetat inom pedagogisk verksamhet, med familjebaserad terapi inom ätstörningsvården och har god kunskap om Neuropsykiatriska Funktionsvariationer (NPF). Jag arbetar även som Kurator inom grundskolan.

Men framförallt är jag också förälder.

Om du är nyfiken på att veta mer, varmt välkommen att kontakta mig på elinabonsdorff@gmail.com eller via kontaktformuläret