Vårt första möte

I vårt första möte får du beskriva vad du önskar fokusera på under våra samtal, du får också möjlighet att känna efter hur det känns att prata med mig. Till skillnad från terapi så är föräldrastöd mer avgränsat, dock så kan föräldraskapet beröra oss på ett sådant sätt att vi arbetar terapeutiskt. Skillnaden för föräldrastöd är att det i dessa fall är relationen till ditt barn som leder oss dit.

Föräldrastöd innebär att jag undersöker, vägleder och stöttar dig med fokus på din unika situation och hur du upplever ditt föräldraskap. Det kan handla om att undersöka områden eller faktorer som påverkar och samspelar med utmaningarna du upplever i relation till ditt barn. Ibland är föräldrastöd ett behov av handfasta strategier och ibland att förankra ditt förhållningssätt, det kan se olika ut.