Vårt första möte är undersökande där du får beskriva din frågeställning och livssituation, du får också möjlighet att känna efter hur det känns att prata med mig. Personkemi har visat sig i forskning vara särskilt viktig för terapi och det är viktigt att det känns bra. Ibland är frågeställningen tydlig och ibland kan det vara svårare att få tag i, då kan övningar vara hjälpsamma. Jag har ett visst fokus på kroppen genom att ta med kroppsförnimmelser och kunskap om nervsystemet som Gestaltterapeut, särskilt vid arbete med trauman. Jag arbetar undersökande där du är i fokus och min uppgift är att skapa en trygg plats där vi tillsammans kan undersöka din frågeställning. Du känner dig själv bättre än någon annan.

Relationell psykoterapi

Jag arbetar relationellt vilket innebär att jag inte använder mig av en förutbestämd mall eller metod utan istället låter processen styras av det samarbete och den relation som vi tillsammans skapar. Jag anpassar alltså terapin utifrån dig. Jag ser samarbetet och relationen som det viktigaste i mötet med mina klienter. För att ändå nämna några redskap jag använder mig av i processen om jag anser att det kan vara hjälpsamt för dig är teorier/modeller (t ex anknytningsteorin), mindfullness, kroppsbaserad medvetenhet och fysiska övningar. Jag kombinerar neurovetenskap (t ex nervsystemsreglering) och applicerar med kroppsmedvetenhet, denna kombination är gynnsam vid traumabearbetning.

Vad innebär Auktoriserad Gestaltterapeut?

Jag är auktoriserad Gestaltterapeut och medlem i European Association Gestalt Therapist (EAGT). Det innebär att jag uppfyller kraven motsvarande europeisk legitimation för Gestaltpsykoterapi och arbetar under EAGT etiska riktlinjer och krav. Jag går i regelbunden handledning och fortbildar mig för att behålla min auktorisation i samarbete med Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG).